Vodný kameň na laku. Ako ho odstrániť? Ako sa proti nemu chrániť?

V letných mesiacoch nás navštívili viacerí klienti s požiadavkou o odstránenie vodného kameňa z laku a skiel. Išlo o prípady, kedy ani viacnásobné umytie s agresívnejšou chémiou nepomohlo. V niektorých prípadoch sme odstránili vodný kameň do 2-3 hodín, v ťažších prípadoch sme museli extrémne zapečený vodný kameň strojovo zleštiť.