Audi A6 po 2-stupňovom leštení. Na vozidle sme vykonali:

predumytie, umytie

dekontaminácia laku

– 2-stupňové leštenie laku

– umytie po leštení, odmastnenie

aplikácia vosku s obsahom SIO2

– na impregnáciu pnematík bol použitý dlhotrvajúci olej

Čas: 8 hod.