Cieľom na BMW 3GT bolo odstrániť jemné škrabance a zvýšiť lesk bielej metalízy. Zvolili sme jemné, jednostupňové leštenie. Po leštení, umytí a odmastnení sa na vozidlo aplikoval tuhý karnaubský vosk Autoglym UHD:

predumytie, umytie

dekontaminácia laku

– 1-stupňové leštenie laku

– umytie po leštení, odmastnenie

aplikácia karnaubského vosku Autoglym UHD 

– na impregnáciu pnematík bol použitý dlhotrvajúci olej

Čas: 6:30 hod.