Škoda 120 bude plniť úlohu výstavného veteránu. Cieľ bol jasný. Renovácia interiéru s opakovaným tepovaním a hĺbkovým čistením plastov:

– vysávanie (sedadlá, koberce, priečinky)

– demontáž všetkých sedadiel

– niekoľko-krokové tepovanie kobercov a sedadiel

– hĺbkové čistenie plastov (kefkami a špeciálnymi čističmi)

– ozónová dezinfekcia interiéru (odstránenie pachov)

Čas: 7:30 hod.