Fábiu sme pred zmenou majiteľa decentne omladili 1-stupňovým leštením. Zopár miest na aute sa lokálne preleštilo 2-stupňovo:

predumytie, umytie

dekontaminácia laku

– 1-stupňové leštenie laku  (lokálne 2-stupňovo)

– umytie po leštení, odmastnenie

aplikácia polymérovej ochrany laku

– na impregnáciu pnematík bol použitý dlhotrvajúci olej

Čas: 8 hod.