Odstránenie “zaleptaných” mušiek

Kedy zvoliť program strojového leštenia prednej masky?

  • ak je hmyz zaleptaný do laku z dôsledku zanedbania umývania a nejde zmyť
  • preventívne

Po strojovom leštení sa vozidlo zavoskuje, aby ste predišlo opätovnému “zaleptaniu” mušiek do laku. Ďalšou dôležitou prevenciou je pravidelné umývanie. Leštíme s profesionálnym vybavením určeným pre lakovne (Flex, Menzerna, 3M, Autoglym).

Pred leštením je vždy potrebné prísť s vozidlom na VSTUPNÚ PREHLIADKU ! Na základe nej sa dohodneme na cene.

PROGRAM OBSAHUJE UMYTIE EXTERIÉRU + VOSKOVANIE.

Trvanie programu: 4 - 48 hod.

Cena: od 49 € (vrátanie umytia exteriéru + vosku)

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.