V letných mesiacoch nás navštívili viacerí klienti s požiadavkou o odstránenie vodného kameňa z laku a skiel. Išlo o prípady, kedy ani viacnásobné umytie s agresívnejšou chémiou nepomohlo. V niektorých prípadoch sme odstránili vodný kameň do 2-3 hodín, v ťažších prípadoch sme museli extrémne zapečený vodný kameň strojovo zleštiť.

Ako sa vodný kameň dostal na auto? Najčastejšie ide o prípady, keď vozidlo bolo zaparkované v blízkosti zdroja tvrdej vody na priamom, ostrom slnku. Presnejší príklad – auto ostalo zaparkované vedľa záhradneho zavlažovacieho systému napojeného na tvrdú studňovú vodu, ktorá sa vplyvom vysokých teplôt na priamom slnku po pár minútach „zapiekla do laku“.

Ako vodný kameň odstrániť? V žiadnom prípade nie hrubou silou, t.j. tvrdými špongiami, nebodaj kuchynskými hubkami. Na odstránenie jemnej vrstvy vodného kameňa sme v KV Detail ručnej autoumyvárni najskôr zvolil ručné umytie vozidla pH-neutrálnym šampónom. Následne sme vodný kameň odstránili bezpečným špeciálnym čističom. Po odstránení sme autá opäť umyli. V prípade extrémne silnej vrstvy vodného kameňa sme zvolili strojové leštenie. HOTOVO.

Ako sa pred vodným kameňom chrániť? Voskovať, pastovať, konzervovať, .. Zo najnovších skúseností v KV Detail vieme, že prevencia, teda voskovanie auto pred vodným kameňom výrazne ochráni. Vodný kameň sa síce usadí, avšak zmyť pojde podstatne jednoduchšie. Čiže platí, čím silnejšia ochrana, tým jednoduchšie sa vodný kameň odstráni.

V prípade, že si na aute nájdete vodný kameň a iné znečistenie, navštívte našu známu ručnú autoumyváreň KV Detail v Ružinove.